Regalecus glesne  Ascanius, 1772

King of herrings
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Lampriformes (Velifers, tube-eyes and ribbonfishes) > Regalecidae (Oarfishes)
Etymology: Regalecus: Latin, regalis = belonging to a king (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 20 - 1000 m (Ref. 9337), usually 20 - 200 m (Ref. 4171).   Subtropical; 72°N - 52°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Atlantic Ocean: widely distributed, including the Mediterranean (Ref. 231). Indo-Pacific. Eastern Pacific: Topanga Beach in southern California, USA to Chile (Ref. 2850).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 800 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 92949); common length : 300 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9337); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 272.0 kg (Ref. 6472)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 414-449. Head and body silver in color with blue streaks; body with blackish streaks and spots. Dorsal fins crimson in color and with 10-12 + about 400 soft rays. Pelvic fin represented by a prolonged, ribbon-like ray (Ref. 4171). Distinguished by the following features: dorsal fin rays until the end of the abdomen numbering 90 to 120; abdominal vertebrae count 45 to 56; in complete specimens: total vertebrae, 127 to 163 and total dorsal fin rays, 414 to 449; total gill rakers on first gill arch in large fish 33 to 47; dorsal fin in adults with 2 crests: first dorsal fin crest with 6 to 8 rays membranously joined and second dorsal fin crest with 5 to 11 elongated and ornamented rays with no fin membranes connecting them or other dorsal fin rays. Other characteristics: cristophore (new term) present and supports the first dorsal fin crest; pelvic fin with a single permanent, extremely elongate and ornamented ray; 11-14 pectoral-fin rays, with a horizontally-oriented base, allowing the fin to be vertically-oriented when adpressed against the body; all large fish lacking a caudal fin, but in the young, principal rays number 3-4 (usually 4), may be extremely elongate, and the tip rarely with ornament; lacking procurrent rays; highly elongate body, with no anal fin; total dorsal fin rays in complete specimens (significantly less in individuals of approx. max. TL of 1.5 m), 3 33 to 449 and total vertebrae 113 to 163; approx. max. length of largest specimens, 8 m (all autotomized); stomach characterized with an elongate postabdominal caecum extending to end of body; muscle masses compartmentalized by a complex system of connected intermuscular septa; with up to three dorsal horizontal septa and three ventral horizontal septa in addition to the horizontal, vertical, and transverse septa common to most teleosts; as a result of autotomy, the posterior part of the adult body (including most large juveniles) terminating in a healed-over stump or terminus (new term); still, many specimens found with fresh (with a ragged appearance very different from a healed termini) incomplete self-amputations of the posterior part of the body, notably not consistent with shark bites. Toothless jaws or with only some tine vestigial teeth (Ref. 92949).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Cool-water, anti-tropical distribution, at latitudes greater than 15° (Ref. 92949). Oceanic and can live at great depths (Ref. 2850), but occasionally cast up on beaches (Ref. 9563). Large adults sometimes kill themselves by swimming out of the water onto beaches; occurrence of such strandings may be linked to certain areas, seasons or months and often in spates. With a unique adaptation of self-amputation (autotomy) of the posterior part of the body past the vent which may involve only the caudal fin (or one to a few small adjacent vertebrae) or as far anterior as just before the abdomen; apparently occurs several times during its lifetime (serial autotomy) but do not damage any vital organs and are usually survived except in strandings. All records over 1.5 m long have bodies shortened by autotomy and may exhibit a healed-over stump or "terminus"; still, many specimens found with fresh (with a ragged appearance very different from a healed termini) incomplete self-amputations of the posterior part of the body, notably not consistent with shark bites; the lost part is never regenerated. Species of this Regalecus attain lengths of 7-8 meters and this is well established by documented specimens. Oftentimes vertically suspended head-up in clear oceanic or inshore waters with the rays of the two dorsal fin crests usually extended vertically upwards while the pelvic fin rays may be horizontally spread outward and away from the body (Ref. 92949). This is hypothesized to be a feeding stance that visually allows the fish to spot the silhouette of its potential prey against the skylight (Ref. 49905). Feed on euphausiid crustaceans, small fishes and squid (Ref. 6738). Toothless protrusile jaws work to suction krill-laden water into its oro-branchial cavity and retained in the gullet by the long, spiny and bristly gill rakers (Ref. 92949). Occassionally associate in pairs (gender undocumented) but no record of group larger than three or of schooling behavior (Ref. 92949). Spawning occurs between July and December and larvae are encountered near the surface (Ref. 9337). Mature individuals spawn in the North Atlantic along the west coast of Florida and off the northern coast of America; in or near the Straits of Messina in the Mediterranean; in the South Pacific in the Catham Rise area of New Zealand and somewhere off the west coast of southern Australia (Ref. 92949). In Guinness Book of Records as longest bony fish (Ref. 6472). Also caught with encircling nets and marketed fresh (Ref. 9337). Reputed to be unpalatable because the flesh is tasteless or otherwise unappetizing (Ref. 92949). Underwater footage shows them slowly swimming vertically, head up, with a stiff body, only undulating the dorsal fin, and with photophores on their appendages. The mouth can be protruded for capturing prey (RF, pers. comm. 2013).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Are broadcast spawners with no parental care for the young (Ref. 92949).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Bauchot, M.-L., 1987. Poissons osseux. p. 891-1421. In W. Fischer, M.L. Bauchot and M. Schneider (eds.) Fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des Communautés Européennes and FAO, Rome. (Ref. 3397)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 11.2 - 28.9, mean 23.9 (based on 7848 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.8750   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00102 (0.00046 - 0.00225), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm Total Length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.40 se; Based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Assuming tm>10; Fec = 139,000).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (87 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.