Biblio Entry Summary for Acipenser schrenckii
 
Citation Serebrjakova, Y.V., 1970, Chromosomnye kompleksy gibridov ot skreschtschivanija osetrovych ryb s raslitschnymi kariotipami.. In Otdalennaja gibridisatzija rastenii I dischivotnych. M.: Kolos, p.413-419.
Ref. 34742 Serebrjakova, Y.V., 1970
Page
Named Used as Valid Acipenser schrencki
Comment
Locality
Distribution
Quote
Comments & Corrections
Back to Search
cfm script by jwee, 18.10.01 ,  php script by rolavides, 20/02/08 ,  last modified by elaxamana, 9:15 AM 1/9/09