Common name of Cantherhines dumerilii
 
Common name KĊreva
Language Rapa Nui
Type Vernacular
Official trade name No
Rank 2 - (Preferred common name (unique))
Country Easter Island
Locality
Ref. Randall, J.E. and A. Cea, 2011
Life stage juveniles and adults
Sex females and males
Core
1st modifier
2nd modifier
Remarks
 
Entered by Sampang-Reyes, Arlene G.
Comments & Corrections
Sign our Guest Book
Back to Search
cfm script by eagbayani, 11.10.04 ,  php script by rolavides, 25/03/08 ,  last modified by sortiz, 06/27/17