List of Nominal Species of Stromateidae
(Butterfishes)
Show all fishes
Nominal Species (n = 35) Present allocation (n = 17) Ref.
Stromateus advectitius Whitley, 1935 Stromateus stellatus 33021
Chaetodon alepidotus Linnaeus, 1766 Peprilus paru 53006
Stromateus argenteus Euphrasen, 1788 Pampus argenteus 1479
Stromateus brasiliensis Fowler, 1906 Stromateus brasiliensis 2806
Peprilus burti Fowler, 1944 Peprilus burti 7251
Stromateus capensis Pappe, 1853 Stromateus fiatola 3707
Stromateus chinensis Euphrasen, 1788 Pampus chinensis 1479
Stromateus cinereus (non Bloch, 1795) Pampus argenteus 95516
Stromateus cinereus Bloch, 1795 Pampus cinereus 95516
Peprilus crenulatus Cuvier, 1829 Peprilus crenulatus 116249
Stromateus cryptosus Mitchill, 1814 Peprilus triacanthus 58261
Stromateus echinogaster Basilewsky, 1855 Pampus argenteus 123875
Fiatola fasciata Risso, 1827 Stromateus fiatola 6562
Stromateus fiatola Linnaeus, 1758 Stromateus fiatola 6561
Chrysostromus fiatoloides Lacep├Ęde, 1802 Stromateus fiatola 6562
Sternoptyx gardenii Bloch & Schneider, 1801 Peprilus paru 58261
Pampus liuorum Liu & Li, 2013 Pampus cinereus 123875
Stromateus longipinnis Mitchill, 1815 Peprilus paru 58261
Stromateus maculatus (non Cuvier, 1833) Stromateus brasiliensis 2806
Stromateus maculatus Cuvier, 1833 Stromateus stellatus 7442
Stromateus medius Peters, 1869 Peprilus medius 26282
Seserinus microchirus Cuvier, 1833 Stromateus fiatola 6562
Pampus minor Liu & Li, 1998 Pampus minor 31789
Stromatioides nozawae Ishikawa, 1904 Pampus argenteus 56787
Peprilus ovatus Horn, 1970 Peprilus ovatus 9346
Stromateus palometa Jordan & Bollman, 1890 Peprilus medius 121848
Stromateus paru Linnaeus, 1758 Peprilus paru 13628
Stromateus punctatissimus Temminck & Schlegel, 1845 Pampus punctatissimus 40966
Poronotus simillimus Ayres, 1860 Peprilus simillimus 26282
Stromateus sinensis Forster, 1795 Pampus chinensis 9811
Peprilus snyderi Gilbert & Starks, 1904 Peprilus snyderi 9346
Stromateus stellatus Cuvier, 1829 Stromateus stellatus 12
Stromateus triacanthus Peck, 1804 Peprilus triacanthus 58261
Rhombus xanthurus Cuvier, 1833 Peprilus xanthurus 116249
Seserinus xanthurus Quoy & Gaimard, 1825 Peprilus xanthurus 116249
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 10.5.01 ,  last modified by cmilitante, 29/11/12