Lepisosteus oculatus, Spotted gar : fisheries, gamefish

You can sponsor this page

Lepisosteus oculatus Winchell, 1864

Spotted gar
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Lepisosteus oculatus (Spotted gar)
Lepisosteus oculatus
Picture by Lyons, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Lepisosteiformes (Gars) > Lepisosteidae (Gars)
Etymology: Lepisosteus: Greek, lepis = scale + Greek, osteon = bone; bony sacled (Ref. 45335);  oculatus: From the word oculatus, meaning eyed (referring to the ocellus-like spots on the body) (Ref. 10294).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy.   Subtropical; 12°C - 20°C (Ref. 2060); 43°N - 28°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Lake Erie and south Lake Michigan drainages south through Mississippi River basin to Gulf Slope drainages from lower Apalachicola River in Florida to Nueces River in Texas, USA.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 40 - ? cm
Max length : 150 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 57533); common length : 100.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3728); Khối lượng cực đại được công bố: 4.4 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 18 các năm (Ref. 12193)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Profusion of dark spots on the body, head and fins. Dark in coloration (Ref. 37032).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur in quiet, clear pools and backwaters of lowland creeks, small to large rivers, oxbow lakes, swamps and sloughs. Occasionally enter brackish waters. A voracious predator feeding on various kinds of fishes and crustaceans.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Wiley, Ed | Người cộng tác

Robins, C.R., R.M. Bailey, C.E. Bond, J.R. Brooker, E.A. Lachner, R.N. Lea and W.B. Scott, 1991. Common and scientific names of fishes from the United States and Canada. Am. Fish. Soc. Spec. Publ. (20):183 p. (Ref. 3814)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 March 2018

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; cá để chơi: đúng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5781   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00347 (0.00145 - 0.00828), b=3.23 (3.02 - 3.44), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.66 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tm=4; Fec=1,772).
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (67 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 70 [38, 140] mg/100g ; Iron = 1.04 [0.67, 1.81] mg/100g ; Protein = 17.9 [16.8, 18.9] % ; Omega3 = 0.518 [0.260, 1.022] g/100g ; Selenium = 50.2 [21.6, 109.7] μg/100g ; VitaminA = 8.42 [2.80, 25.19] μg/100g ; Zinc = 0.763 [0.513, 1.166] mg/100g (wet weight);