Trigonostigma heteromorpha, Harlequin rasbora : aquarium

Trigonostigma heteromorpha (Duncker, 1904)

Harlequin rasbora
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Trigonostigma heteromorpha (Harlequin rasbora)
Trigonostigma heteromorpha
Picture by JJPhoto

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Danionidae (Danios) > Rasborinae
Etymology: Trigonostigma: Greek, tres, tria = three + Greek, gonias= angle, corner + Greek stigma = signal.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 5.0 - 7.0; dH range: 5 - 12.   Tropical; 22°C - 25°C (Ref. 1672)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Malay Peninsula: Peninsular Malaysia, Singapore and Indonesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 13061)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 6. This species is shares with T. truncata, presence of a large black axine starting from approximately mid-body with dorsal apex near dorsal-fin origin, ventral apex near pelvic-fin origin, and caudal apex near caudal-fin base. It differs from all its congeners in the following set of characters: a steep sloping lateral head to pre-dorsal region (shared with T. espei, vs. a gentle sloping lateral profile from posterior of head to predorsal region for T. truncata, T. hengeli, T. somphongsi); terminal mouth (shared with all except truncata with a sub-superior mouth); caudal apex of axine reaching caudal-fin base (shared with all except truncata with caudal apex not reaching); dorsal and ventral apices of axine originate near to both dorsal-fin and pelvic-fin origins (shared with truncata vs. dorsal apex starting up to 3 scale-width posterior to dorsal-fin origin and ventral apex starting two scale-width after pelvic-fin origin in espei, hengeli, while axine is reduced to thick black stripe in somphongsi); dorsal fin with distinct orange/red pigments shared with truncata, espei (vs. hengeli, somphongsi with almost hyaline dorsal fin) (Ref. 122370).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits forest streams (Ref. 13061). Found in primary peat swamps in larger than 100 fish (Ref. 57235). Feeds on worms, crustaceans and insects (Ref. 7020). Eggs spawned at the underside of broad leaves and similar structures (Ref. 38434). Aquarium keeping: in groups of 5 or more individuals; minimum aquarium size 60 cm (Ref. 51539). Previously known as "Rasbora" but revised as separated genus by Kottelat & Witte (1999) (Ref. 57235).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Tan, H.H., 2020. Trigonostigma truncata, a new species of harlequin rasbora from Malay Peninsula (Teleostei: Danionidae). Raff. Bull. Zool. 68:421-433. (Ref. 122370)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 25 February 2011

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: tính thương mại cao
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00906 - 0.04395), b=3.01 (2.83 - 3.19), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.40 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .