Eubalichthys caeruleoguttatus, Blue-spotted leatherjacket

Eubalichthys caeruleoguttatus Hutchins, 1977

Blue-spotted leatherjacket
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Eubalichthys caeruleoguttatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Eubalichthys caeruleoguttatus (Blue-spotted leatherjacket)
Eubalichthys caeruleoguttatus
Female picture by CSIRO

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Monacanthidae (Filefishes)
Etymology: Eubalichthys: Greek, eu = good + Greek, baleo, ballo = to throw + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335);  caeruleoguttatus: Named for the blue spots on the head and body.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 22 - 82 m (Ref. 35708).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: northwestern Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 38.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3132)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 35-38; Tia mềm vây hậu môn: 34 - 36; Động vật có xương sống: 19. Diagnosis: Low fin ray counts (D.32; A.33); the base of anal fin longer than soft dorsal base; caudal fin greatly elongate (0.7 in head length). Two pairs of spines on each side of caudal peduncle. Pelvic bony structure very small, located about 1 eye diameter anterior to rear end of pelvis (Ref. 35708).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Lives on trawling grounds.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Hutchins, Barry | Người cộng tác

Allen, G.R. and R. Swainston, 1988. The marine fishes of north-western Australia: a field guide for anglers and divers. Western Australian Museum, Perth. 201 p. (Ref. 3132)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 28 January 2009

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 21 - 27.8, mean 25.1 °C (based on 48 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02138 (0.01034 - 0.04421), b=2.92 (2.74 - 3.10), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.8   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (36 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 125 [40, 279] mg/100g ; Iron = 0.83 [0.45, 1.90] mg/100g ; Protein = 17.8 [15.4, 20.1] % ; Omega3 = 0.179 [0.077, 0.411] g/100g ; Selenium = 64 [31, 147] μg/100g ; VitaminA = 11.6 [4.0, 37.0] μg/100g ; Zinc = 1.07 [0.65, 1.83] mg/100g (wet weight);