Polyacanthonotus rissoanus, Smallmouth spiny eel

Polyacanthonotus rissoanus (De Filippi & Verany, 1857)

Smallmouth spiny eel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Polyacanthonotus rissoanus (Smallmouth spiny eel)
Polyacanthonotus rissoanus
Picture by DESCNA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Notacanthiformes (Halosaurs and deep-sea spiny eels) > Notacanthidae (Deep-sea spiny eels)
Etymology: Polyacanthonotus: Greek, poly = a lot of + Greek, akantha = thorn + Greek,noton = back (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 500 - 2800 m (Ref. 6594), usually 540 - 2875 m (Ref. 117245).   Deep-water; 74°N - 35°S, 76°W - 36°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Baffin Bay-Davis Strait Offshore, Ireland to South Africa, including the Mediterranean Sea. Reported from Iceland (Ref. 12462). Western Atlantic: Davis Strait to Cape Hatteras, North Carolina in the USA.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.5 cm ot con đực/không giới tính; (Ref. 6594)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 26 - 36; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 0. Same body coloration as P. africanus but lateral line lighter and less distinct (Ref. 6584). Maxilla fails to extend back to the posterior of nostril. Small mouth, short preoral snout. Light tan with black tips (Ref. 37108).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Epibenthic and feeds on coelenterates, worms and crustaceans (Ref. 58426).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Sulak, K.J., 1986. Notacanthidae. p. 195-196. In M.M. Smith and P.C. Heemstra (eds.) Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlin. (Ref. 6594)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 3.3 - 13, mean 4.6 °C (based on 398 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5630   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00102 (0.00046 - 0.00225), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.42 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  .
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (42 of 100) .