Triakis semifasciata, Leopard shark : fisheries, gamefish, aquarium

Triakis semifasciata Girard, 1855

Leopard shark
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Triakis semifasciata (Leopard shark)
Triakis semifasciata
Picture by Moreau, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Triakidae (Houndsharks) > Triakinae
Etymology: Triakis: Greek, triakis = three times (Ref. 45335).  More on author: Girard.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Thuộc về nước lợ gần đáy; Mức độ sâu 0 - 156 m (Ref. 96339), usually ? - 6 m (Ref. 55312).   Subtropical; 45°N - 19°N, 126°W - 105°W (Ref. 55312)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Pacific: Oregon, USA to the Gulf of California.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 105.0, range 100 - 129 cm
Max length : 198 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 244); 180.0 cm TL (female); common length : 160 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. ); Khối lượng cực đại được công bố: 18.4 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 30 các năm (Ref. 6145)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in shallow water from the intertidal to deeper waters, most commonly in enclosed muddy bays; including estuaries and lagoons (S. Wilson, pers. comm.). Prefer sandy areas, mud flats, and bottoms strewn with rocks near rocky reefs and kelp beds. Feed mainly on crabs, shrimps, bony fish, fish eggs, clam necks and innkeeper worms among a large variety of food in its diet. Form mixed schools. Ovoviviparous (aplacental), with 4 to 29 young in a litter. Utilized fresh or frozen for human consumption.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Females produce 6-24 young, which are 20-23 cm long at birth (Ref. 43439). Ovoviviparous, embryos feed solely on yolk (Ref. 50449).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Compagno, Leonard J.V. | Người cộng tác

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 18 December 2014

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại; cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Các nghề cá: species profile; Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 12.8 - 24, mean 20.4 °C (based on 131 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00251 (0.00124 - 0.00508), b=3.11 (2.94 - 3.28), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.2 se; based on diet studies.
Generation time: 15.0 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Rất thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là hơn 14 năm (K=0.07-0.09; tm=11-21; tmax=30; Fec=4-12).
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (80 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.