Lepisosteus platostomus, Shortnose gar : gamefish, aquarium

You can sponsor this page

Lepisosteus platostomus Rafinesque, 1820

Shortnose gar
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lepisosteus platostomus (Shortnose gar)
Lepisosteus platostomus
Picture by Lyons, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Lepisosteiformes (Gars) > Lepisosteidae (Gars)
Etymology: Lepisosteus: Greek, lepis = scale + Greek, osteon = bone; bony sacled (Ref. 45335);  platostomus: From the words platy, meaning flat and stomus, meaning mouth (Ref. 10294).  More on author: Rafinesque.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Subtropical; 10°C - 18°C (Ref. 2060); 46°N - 31°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: USA in Mississippi River basin from south central Ohio, north Indiana, and Wisconsin to Montana and south to north Alabama and Louisiana; Lake Michigan drainage, Wisconsin ; Calcasieu and Mermentau rivers on Louisiana Gulf Coast.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 88.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40637); common length : 62.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 2.6 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 20 các năm (Ref. 12193)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit quiet pools and backwaters of creeks and small to large rivers, swamps, lakes and overflow areas of large streams. Often occur near vegetation and submerged logs. Feed on other fishes and insects. Spawning occurs over vegetation or other submerged objects (Ref. 10294).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Wiley, Ed | Người cộng tác

Robins, C.R., R.M. Bailey, C.E. Bond, J.R. Brooker, E.A. Lachner, R.N. Lea and W.B. Scott, 1991. Common and scientific names of fishes from the United States and Canada. Am. Fish. Soc. Spec. Publ. (20):183 p. (Ref. 3814)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 March 2012

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

cá để chơi: đúng; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5781   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00234 (0.00105 - 0.00526), b=3.19 (2.99 - 3.39), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.9   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (55 of 100) .