Misgurnus anguillicaudatus, Pond loach : fisheries, aquaculture, aquarium, bait

Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842)

Pond loach
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Misgurnus anguillicaudatus (Pond loach)
Misgurnus anguillicaudatus
Picture by JJPhoto

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cobitidae (Longfin loaches)
Etymology: anguillicaudatus: To check: Nicolas: Find another reference.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 5 - ? m (Ref. 27732).   Subtropical; 5°C - 25°C (Ref. 2060); 53°N - 27°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Native to Siberia (Tugur and Amur drainages), Sakhalin, Korea, Japan, China south to northern Vietnam. Europe: Introduced in several localities in Rhine (Germany) and Ticino (Italy, north of Milano) drainages, Aral Sea basin, North America, Australia and Hawaii. This species proved successful in the aquarium fish trade and has also been introduced to other countries (Ref. 1739). At least one country reports adverse ecological impact after introduction.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 59043); common length : 15.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12193)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Dorsal view shows the male with larger pectoral fins and the female with fuller abdomen (Ref. 44091). Body is mottled with darker greenish-gray to dark brown markings, against a yellow-brown to brown color; conspicuous adipose crests along the ventral and dorsal mid-lines of the caudal peduncle; 10 barbels; suborbital spine hidden in the skin (Ref. 27732).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs in rivers, lakes and ponds. Also in swamps and ricefields (Ref. 27732, 119549). Prefers muddy bottoms, where they hide in the muck and leaf litter with only their heads sticking out; prefers muddy bottoms of streams and ponds; in Hawaii, can also be found under mats of honohono (Commelina diffusa and California grass (Brachiara nuatica); feeds on worms, small crustaceans, insects, insect larvae, and other small aquatic organisms (Ref. 44091).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Male wraps his body around the female and stimulates her to release a cloud of eggs, which he simultaneously fertilizes (Ref. 44091).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Talwar, P.K. and A.G. Jhingran, 1991. Inland fishes of India and adjacent countries. vol 1. A.A. Balkema, Rotterdam. 541 p. (Ref. 4832)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 September 2011

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Potential pest (Ref. 8923)

Human uses

การประมง: การค้า; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า; เหยื่อ: occasionally
FAO - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; ; Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Alien/Invasive Species database | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การผลิต; ; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | ฐานข้อมูลแห่งชาติ | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00525 (0.00453 - 0.00607), b=3.05 (3.01 - 3.09), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.40 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Fec=2000 eggs).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (32 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.