Cyprinodon nevadensis, Amargosa pupfish : aquarium

You can sponsor this page

Cyprinodon nevadensis Eigenmann & Eigenmann, 1889

Amargosa pupfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Cyprinodontidae (Pupfishes) > Cyprinodontinae
Etymology: Cyprinodon: Latin, cyprinus = carp + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).  More on authors: Eigenmann & Eigenmann.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; pH range: 7.5 - 8.0; dH range: 13 - 19; Mức độ sâu - m (Ref. ), usually - m (Ref. ).   Subtropical; 18°C - 32°C (Ref. 1672); 37°N - 36°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: Amargosa River basin in Nevada and California, USA.

Six subspecies were recognized:
Cyprinodon nevadensis nevadensis, restricted to Saratoga Springs and adjoining lakes, Death Valley National Monument in California;
Cyprinodon nevadensis amargosae, restricted to Amargosa River in California;
Cyprinodon nevadensis calidae, now extinct, in outlets of North and South Tecopa Hot Springs in California;
Cyprinodon nevadensis shoshone , in outlet of Shoshone Springs in California; ,br> Cyprinodon nevadensis mionectes, in large springs in lower Ash Meadows in Nevada;
Cyprinodon nevadensis pectoralis, in small springs in hills around Devils Hole, upper Ash Meadows in Nevada.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.8 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 86798); common length : 4.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in springs, their effluents, and spring-fed ponds and lakes (Ref. 5723, 86798). Not a seasonal killifish. Is difficult to maintain in aquarium (Ref. 27139).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Its reproductive strategies differ from many spring-dwelling pupfishes. Cyprinodon n. amargosae is a group spawner. Males do not establish and defend territories as do males of spring-dwelling subspecies. Instead, a reproductive male usually directs a receptive female to the periphery of the group where spawning occurs, although spawning may even take place in the center of the group (www.death-valley.us).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Costa, Wilson J.E.M. | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 2011. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 663p. (Ref. 86798)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Dễ bị tổn thương, xem Sách đỏ của IUCN (VU) (B1ab(iii)+2ab(iii)); Date assessed: 22 November 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Alien/Invasive Species database | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01349 (0.00591 - 0.03081), b=3.14 (2.95 - 3.33), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.1   ±0.0 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .