Entosphenus macrostoma, Vancouver lamprey

You can sponsor this page

Entosphenus macrostoma (Beamish, 1982)

Vancouver lamprey
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Entosphenus macrostoma (Vancouver lamprey)
Entosphenus macrostoma
Picture by Canadian Museum of Nature, Ottawa, Canada

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Petromyzontiformes (Lampreys) > Petromyzontidae (Northern lampreys) > Lampetrinae

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น.   Temperate; 48°N - 47°N

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North America: southern Vancouver Island, British Columbia. Occurrence in USA needs confirmation (Ref. 2583).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 27.3 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89241); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 19.80 g (Ref. 89241); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 2.00 ปี (Ref. 89241)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Adults: 11.8-27.3 cm TL; body wet weigth of a 22.1 cm TL individual, 19.8 g; body proportions, as percentage of TL (based on 112 specimens measuring 11.8-27.3 cm TL): prebranchial length, 14.3-17.6; branchial length, 9.4-12.6; trunk length, 37.5-48.2; tail length, 20.9-31.7; eye length, 2.2-3.5; disc length, 6.5-11.7; trunk myomeres, 59-70. Adult dentition: marginals, 54-67; supraoral lamina, 3, rarely 4 unicuspid teeth, the median one smaller than the lateral ones; infraoral lamina, 5-6 unicuspid teeth; 4 endolaterals on each side; endolateral formula, typically 2-3-3-2; 2 rows of anterials; first row of anterials, 3 unicuspid teeth; exolaterals absent; 1 row of posterials, 14-21 teeth, 2-3 lateralmost on each side bicuspid and the internal ones unicuspid; transverse lingual lamina, 13-20 unicuspid teeth, the median one slightly enlarged; longitudinal lingual laminae parentheses-shaped and each with 17-27 unicuspid teeth. Velar tentacles in adults, 11-15 with wings. Adult body coloration (preserved), uniformly dark, almost black; lateral line neuromasts darkly pigmented; extent of caudal fin pigmentation, 75% or more; caudal fin shape, spade-like; oral fimbriae, 117; oral papillae, 17.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Spawns on shallow gravel bars in freshwater lakes or the mouths of creeks flowing into lakes. Ammocoetes larvae occur in silt, mud, or sand in quiet water (Ref. 5723). Ammocoetes are found in inlet streams within 100 m of two lakes in Vancouver Island, British Columbia. Ammocoetes and recently metamorphosed individuals are mostly found along the edges of lakes. Adult life span believed to be at least 2 years. Adults parasitic on fishes (Oncorhynchus clarkia and O. kisutch) in freshwater lakes throughout the year. Wounds produced known to penetrate deeply into the musculature or even reach the body cavity of hosts. Up to three adults have been recorded attached to a host. Adults are known experimentally to be able to survive in salt water, but apparently remain in fresh water despite the absence of barriers preventing access to the sea. Adults in spawning readiness collected from shallow gravel bars between 1 June and 23 August. Between 50 and 80% of fishes, mostly salmonids, in Lake Cowichan and Mesachie Lake show evidence of attacks from this lamprey, and based on the severity of the wounds inflicted, an estimated 15% of these attacks would probably result in the death of the host (Ref. 89241).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Endangered (EN) (B1ab(iii)+2ab(iii)); Date assessed: 22 July 2015

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00117 (0.00051 - 0.00272), b=3.00 (2.80 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tmax=tm=2).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (14 of 100) .