Cyphomyrus psittacus : fisheries

You can sponsor this page

Cyphomyrus psittacus (Boulenger, 1897)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Cyphomyrus psittacus
Cyphomyrus psittacus
Picture by Mertens, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
  More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; pH range: 6.8 - 7.2; dH range: ? - 8.   Tropical; 20°C - 24°C (Ref. 13614)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: upper Niger, Bénoué River and Congo River basin (Ref. 3203), where it is widespread. Also in the basins of the Volta, Ouémé and Ogun.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3799); Khối lượng cực đại được công bố: 190.00 g (Ref. 3799)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 30-37; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 22 - 27. Dorsal fin origin before anal fin origin; length of dorsal base to anal base ratio 1.2-1.6. Back convex and hull shaped. LS/Depth ratio 2.9-3.8. Height of caudal peduncle 2.9-4.4 x of its length. The form of the back and the position of the dorsal and anal fins clearly distinguishes this species from others in the same geographic zone.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Possesses electroreceptors over the entire head, on the ventral region (except abdominal area) and the dorsal region of the body, but absent from the side and the caudal peduncle where the electric organ is located (Ref. 10011). Found in large rivers. Edible fish (Ref. 11970).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kramer, B. and F.H. Van der Bank, 2011. The Victoria Falls, a species boundary for the Zambezi parrotfish, Cyphomyrus discorhynchus (Peters, 1852), and the resurrection of Cyphomyrus cubangoensis (Pellegrin, 1936) (Mormyridae: Teleostei). J. Nat. Hist. 45(43-44):2669-2699. (Ref. 119538)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 May 2009

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01288 (0.00604 - 0.02750), b=2.84 (2.66 - 3.02), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (26 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.