Acrossocheilus kreyenbergii

Acrossocheilus kreyenbergii (Regan, 1908)

Upload your photos and videos
Google image
Image of Acrossocheilus kreyenbergii
No image available for this species;
drawing shows typical species in Cyprinidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Acrossocheilinae
Etymology: Acrossocheilus: Greek, akro = topmost, summit + Greek, krossos = tassel, fringe (Ref. 45335).  More on author: Regan.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Subtropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: China from the Xi Jiang basin in Guangxi Province, Xin Jiang, Chang Jiang and Le’an Jiang basins in Jiangxi Province, Ling Jiang basin in Zhejiang Province, and lower Yangtze River basin in southern Anhui Province.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 15.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 85613); common length : 16.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 35840)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11; Tia mềm vây hậu môn: 8. Possesses six vertical black bars, each two scales in width, on the flank. These bars are more indistinct in adult males than in females, absent in some larger individuals. Presence of second primary vertical black bar positioned posterior to the base of the last simple dorsal-fin ray and a longitudinal black stripe extending along the lateral line on the flank of adults, which it shares with other congeners (Acrossocheilus fasciatus, Acrossocheilus jishouensis, Acrossocheilus parallens and Acrossocheilus wenchowensis). Shares with Acrossocheilus jishouensis and Acrossocheilus parallens in having vertical bars not extending beyond the lateral line on the flank, but can be diagnosed from them in having a stout (vs. slender) last simple dorsal-fin ray. Can be further distinguished from Acrossocheilus jishouensis by the presence of small serrations along the posterior edge of the last simple dorsal-fin ray (vs. absence) and from Acrossocheilus parallens by the presence of oblong, black blotches on the membranes between the dorsal-fin rays (vs. absence) (Ref. 85613).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Yuan, L.-Y. and E. Zhang, 2010. Type locality and identity of Acrossocheilus kreyenbergii (Regan, 1908), a senior synonym of Acrossocheilus cinctus (Lin, 1931) (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa 2684:36-44. (Ref. 85613)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 01 March 2007

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00676 (0.00333 - 0.01373), b=3.19 (3.01 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.7   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (31 of 100) .