Trimmatom pharus, Lifehouse dwarfgoby

You can sponsor this page

Trimmatom pharus Winterbottom, 2001

Lifehouse dwarfgoby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Trimmatom pharus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trimmatom pharus (Lifehouse dwarfgoby)
Trimmatom pharus
Picture by Senou, H.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Trimmatom: Greek, trimma, -atos = something crushed + Greek, tomos = cut (Ref. 45335).  More on author: Winterbottom.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 28 m (Ref. 90102).   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Seychelles, Cargados Carajos, Chagos Archipelago to Sumatra and the Philippines, north to Japan, south to Papua New Guinea, the Solomon Islands, and the Timor Sea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.2 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 90102)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 6; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia mềm vây hậu môn: 9. Trimmatom pharus differs from T. nanus, T. offucius, and T. sagma in possessing scales on the body (vs naked) and branched pelvic fin rays (vs unbranched). Trimmatom zapotes, T. macropodus, and T. pharus all have body scales but T. zapotes has unbranched pelvic fin rays, and T. macropodus has the first four pelvic fin rays branched. Trimmatom pharus shares many meristic characteristics with T. eviotops including the presence of body scales and the branching of the first four pelvic fin rays; the two species do, however, differ in details of colour pattern. In preserved specimens the first body bar on T. eviotops crosses the pectoral base and the extends over the dorsum, passing backwards to the dorsal fin. In Trimmatom pharus the body bar which crosses the pectoral base crosses the dorsal surface anterior to the dorsal fin. Trimmatom eviotops has a broad dark saddle on the dorsall half of the caudal peduncle, while Trimmatom pharus has a narrow body bar or small dark saddle (Ref. 52310).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits shoals, reefs and lagoons in 0-28 m (Ref. 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Winterbottom, R., 2001. Two new gobiid fish species in Trimma and Trimmatom (Teleostei: Gobiidae) from the Indian and Western Pacific Oceans. aqua, J. Ichthyol. Aquat. Biol. 5(1):19-24. (Ref. 52310)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 June 2017

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 23.5 - 29.3, mean 28.2 °C (based on 2040 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00575 (0.00261 - 0.01268), b=3.09 (2.91 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .