Amblyeleotris bellicauda

You can sponsor this page

Amblyeleotris bellicauda Randall, 2004

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Amblyeleotris bellicauda
Amblyeleotris bellicauda
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Amblyeleotris: Greek, amblys = darkness + The name of a Nile fish, eleotris (Ref. 45335);  bellicauda: Name from Latin word 'bellus' meaning beautiful and 'cauda' for tail, referring to the strikingly colorful caudal fin; noun in apposition.  More on author: Randall.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 3 - m (Ref. 57552), usually - m (Ref. ).   Tropical; 0°C -

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Central Pacific: New Caledonia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.0 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 7; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 13-3; เงี่ยงครีบก้น 1-11; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 13; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 25. Diagnosis: Dorsal rays VI-I, 13; anal rays 1, 13; pectoral rays 19; pelvic fins joined by a short membrane at base, with no frenum; fifth pelvic ray branched three times. Longitudinal scale series 89; no median predorsal scales and no prepectoral scales. Gill opening extending forward to below posterior margin of preopercle. Body depth 5.35 in SL; head length 3.55 in SL; mouth not very large, the maxilla reaching to below centre of eye, the upper-jaw length 2.65 in HL; caudal fin slightly pointed and moderately long, 2.9 in SL: fourth pelvic ray longest. Pale yellow dorsally, shading to white ventrally, densely marked with small pale blue spots; four red bars on body, the first slightly oblique beneath first dorsal fin, the next two broader ventrally, below second dorsal fin, and the fourth posteriorly on caudal peduncle and on caudal fin base; head brownish yellow dorsally, white ventrally, with numerous small pale blue spots and a red bar from nape across posterior opercle; an irregular yellow-edged blue line extending ventrally from opercular membrane to branchiostegal membranes; first dorsal fin grey, shading to greyish blue posteriorly, with dark-edged yellow markings; second dorsal fin grey with a dark-edged yellow line parallel to rays on each membrane, the base yellow with dark-edged blue markings; anal fin yellow with irregular dark-edged blue markings and a broad median blackish red band; caudal fin with a large, irregular, elliptical, blue-edged mark enclosing a dusky orange area; upper and lower edges of fin pale yellow with blue spots (Ref. 57552).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found over coarse sand and lives symbiotically in a burrow with an alpheid shrimp (Ref. 57552). Minimum depth from Ref. 58018.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Randall, J.E., 2004. Five new shrimp gobies of the genus Amblyeleotris from islands of Oceania. aqua, J. Ichthyol. Aquat. Biol. 8(2):61-78. (Ref. 57552)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00708 (0.00332 - 0.01511), b=3.08 (2.90 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (12 of 100) .