Brochiraja microspinifera

You can sponsor this page

Brochiraja microspinifera Last & McEachran, 2006

Upload your photos and videos
Google image
Image of Brochiraja microspinifera
No image available for this species;
drawing shows typical species in Arhynchobatidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rajiformes (Skates and rays) > Arhynchobatidae (Softnose skates)
Etymology: microspinifera: Name from Latin 'micro' meaning small and the epithet of its larger New Zealand sibling species Brochiraja spinifera.  More on authors: Last & McEachran.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์หน้าดินในเขตน้ำลึก; ระดับความลึก 600 - 1200 m (Ref. 58023).   Deep-water

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Southwest Pacific: New Zealand.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 32.5 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 58023)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

A dwarf species with the following combination of characters: tail moderately elongate, 1.2-1.4 times disc length, 2.5-2.7 times ventral head length, 5.3-6.3 times snout length; orbit moderately large, 2.1-2.8 in preorbital snout length; tail base moderately broad, width at pelvic-fin insertions 2.1-3.1 times width at midlength; fine dermal dentic1es present over entire dorsal disc; rostral thorns reduced in adult, about equidistant from orbit and snout tip (snout length 1.8-2.1 times their distance from snout tip); mid-dorsal surface of tail naked apart from single row of moderately enlarged thorns extending anteriorly onto interpelvic space; dorsolateral surface of tail with numerous smaller thorns and large denticles; single preorbital thorn, postorbital thorn absent; ventral disc and tail naked; calcified rostral shaft short; alar thorns in small, well-defined patch; malar thorns absent; both surfaces of disc dark brown; with or without pale-edged pores on ventral surface; nuchal pore band indistinct; total pectoral radials 58-63; predorsal vertebrae 81-88; tooth rows in the upper jaw 33-37 (Ref. 58023).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Male paratype mature at 27 cm TL; no information on juveniles (Ref. 58023).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R. and J.D. McEachran, 2006. New softnose skate genus Brochiraja from New Zealand (Rajidae: Arhynchobatinae) with description of four new species. N. Z. J. Mar. Freshwater Res. 40(1):65-90. (Ref. 58023)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 22 June 2017

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 3.6 - 8.2, mean 5.3 °C (based on 20 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00550 (0.00272 - 0.01111), b=3.09 (2.92 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.7   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (42 of 100) .