Psilorhynchus brachyrhynchus

You can sponsor this page

Psilorhynchus brachyrhynchus Conway & Britz, 2010

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Psilorhynchus brachyrhynchus
Psilorhynchus brachyrhynchus
Picture by NRM Ichthyology Collection Database

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Psilorhynchidae (Mountain carps)
Etymology: Psilorhynchus: Greek, psilos = hairless + Greek, rhyngchos = snout (Ref. 45335);  brachyrhynchus: From the Greek words brachys (βραχυς), short, and rhynchos (ρυγχος), snout, in reference to the short snout of this species. An adjective..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: upper Ayeyarwaddy River drainage in northern Myanmar.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 85329)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12; Tia mềm vây hậu môn: 8; Động vật có xương sống: 35. Distinguished from other species of the genus by the following combination of characters: short snout (snout length 43-48% HL); principal rays in the upper caudal-fin lobe 10; absence of a dark irregular vertical bar across the distal edge of the caudal fin; absence of a broad swath of melanophores across the anterior half of the dorsal fin; presence of a large dark blotch at the base of each caudal fin lobe; and presence of an irregular vertical bar across the center of the caudal fin. Can be further diagnosed from all congeners by the following combination of characters: 2 branchiostegal rays; ventral surface between paired fins with triangular scale-less patch; presence of a large postepiphysial fontanelle; branched dorsal-fin rays 9; unbranched pectoral-fin rays 5; caudal-fin rays 10+9; lateral-line scales 32-34; lateral sides of body marked with 5-7 indistinct round to squarish dark blotches, arranged in a longitudinal row; caudal fin with a dark, irregular vertical bar across its center (Ref. 85329).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Conway, K.W. and R. Britz, 2010. Three new species of Psilorhynchus from the Ayeyarwaddy River drainage, Myanmar (Teleostei: Psilorhynchidae). Zootaxa 2616:31-47. (Ref. 85329)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 10 February 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00417 (0.00180 - 0.00965), b=3.16 (2.95 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.0   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .