Pisodonophis sangjuensis, Korean Snake eel

Pisodonophis sangjuensis Ji & Kim, 2011

Korean Snake eel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pisodonophis sangjuensis (Korean Snake eel)
Pisodonophis sangjuensis
Picture by Kim, J.K.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Ophichthidae (Snake eels) > Ophichthinae
Etymology: Pisodonophis: Greek, piso, pipisko = to drink + Greek, odous = teeth + Greek, ophis = serpent ;  sangjuensis: Named for its type locality, Sangju.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 5 - 110 m (Ref. 86398).   Temperate

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: South Sea, Korea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 60.1 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 143 - 153. This species is characterized by the following: origin of dorsal-fin above middle of the pectoral fin; rounded pectoral fin, not elongated, 2.6-3.5 times in head length (HL); slightly acute snout, 4.9-6.5 times in HL; upper jaw slightly longer than lower jaw, 3.4-3.7 times in HL; fleshy protrusions present before and behind the posterior nostril; minute and inconspicuous cephalic-sensory pores; supraorbital pores 1+4, infraorbital pores 4+2, preoperculomandibular pores 3+5, supratemporal pores 1+4; conical and pointed teeth in a regular row on both jaws, 2 regular rows anteriorly but 2-3 irregular rows posteriorly on vomer; prevomerine and vomerine teeth slightly separated from each other; mean vertebral formula 14/50/147: 13-14 before dorsal fin, 48-51 before anal fin, 143-153 in total (Ref. 86398).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Burrows into sandy, muddy substrate using its hard pointed tail (Ref. 86398).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : McCosker, John | Người cộng tác

Ji, H.-S. and J.-K. Kim, 2011. A new species of snake eel, Pisodonophis sangjuensis (Anguilliformes: Ophichthidae) from Korea. Zootaxa 2758:57-68. (Ref. 86398)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)


CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00126 (0.00052 - 0.00302), b=2.91 (2.70 - 3.12), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (39 of 100) .