Nomorhamphus rex

Nomorhamphus rex Huylebrouck, Hadiaty & Herder, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Nomorhamphus rex
No image available for this species;
drawing shows typical species in Zenarchopteridae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Beloniformes (Needle fishes) > Zenarchopteridae (Internally fertilized halfbeaks)
Etymology: Nomorhamphus: Greek, nema = filament + Greek, rhamphos = bill, peak (Ref. 45335);  rex: Name from Latin meaning king; referring to the teeth, similar to the dentition of the late Cretaceous Tyrannosaurus rex; noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด ผิวน้ำ; ระดับความลึก 0 - ? m. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: Indonesia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.4 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 91778); 6.4 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-13; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 14 - 15; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 37 - 40. This species is distinguished from its congeners by the shape of the andropodium in males: sickle-shape spiculus is curved dorsally, the proximal and middle segments in contact with the distal tip of the third anal-fin ray; the spiculus' distal segments are curved ventrally, no contact to third anal-fin ray; in males, the second anal-fin ray with 3 or 4 segments proximal to paired spines, third or fourth segment with a dorsal and a ventral row of 'subsegments' forming squares and rectangles of different sizes, the third or fourth segment appears to be subdivided into two separate rays, from the half of its length up to the spines, with a varying number of subsegments (?5 subsegments per row); first segment of the first anal-fin ray slightly constricted longitudinally, giving the appearance of 2 distinct rays; third anal-fin ray composed of 2 elongate segments, each approximately half the length of the entire ray, followed by a few short segments at the distal tip, which contact the spiculus; the fourth anal-fin ray divided into 3 rows from approximately the third of its length, forming a kind of a covering for the third anal fin ray with one dorsal and two lateral rows beneath (Ref. 91778). Nomorhamphus rex have a relatively longer lower jaw, LJLB 5.7-11.3 times in SL vs. 13.4-15.9 in N. ebrardtii and 8.8-22.2 in N. kolonodalensis (Ref. 44897).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in small, fast flowing river of few meters width that are partially covered by forest canopy, with gravel and sand bottoms. Occurs with Oryzias celebensis, Telmatherina cf. bonti, Anabas testudineus, Channa striata, Trichopodus pectoralis, Trichopodus pectoralis, Mugilogobius sp., Aplocheilus panchax, and Poecilia reticulata (Ref. 91778).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Huylebrouck, J., R.K. Hadiaty and F. Herder, 2012. Nomorhamphus rex, a new species of viviparous halfbeak (Atherinomorpha: Beloniformes: Zenarchopteridae) endemic to Sulawesi Selatan, Indonesia. The Raffles Bulletin of Zoology 60(2):477-485. (Ref. 91778)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 29 June 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00427 (0.00183 - 0.00997), b=3.02 (2.81 - 3.23), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .