Gobiodon erythrospilus

Gobiodon erythrospilus Bleeker, 1875

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Gobiodon erythrospilus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gobiodon erythrospilus
Gobiodon erythrospilus
Male picture by Suzuki, T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
Etymology: Gobiodon: Latin, gobius = gudgeon + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 0 - 8 m (Ref. 94251).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

West Pacific: Indonesia, Cocos Is., Japan (Ryukyu Is.), Micronesia (Ponape), Australia and Papua New Guinea.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.4 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 11344)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 7; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-11; เงี่ยงครีบก้น 1; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 10; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 26. This species possess many reddish spots/stripes on a yellow-green or sky-blue body; when alive or freshly-collected, it can be distinguished from similar reddish-spotted/lined congeners (G. aoyagii and G. histrio), by having the following set of details in color: 5-6 (usually 5) vertical reddish bars on head and pectoral-fin base; bars on cheek and operculum relatively short, usually not or barely reaching dorsally beyond a level of dorsal margin of eye; 3-8 longitudinal series of rounded or longitudinally elongate scarlet/reddish spots on body, sometimes continuous and forming longitudinal stripes; dorsal, anal and caudal fins are pale yellow with very narrow black distal margins; absence of a black spot at dorsoposterior corner of operculum. In alcohol-preserved specimens, all reddish spots are largely or entirely faded, but this species can still be distinguished from congeners by having a deep, inflected interopercle-isthmus groove; a series of minute non-imbricate cycloid scales on midlateral body; 6-7 upper or lower unsegmented caudal-fin rays; absence of a distinct dusky spot at dorsoposterior corner of operculum. Urogenital papilla in males are more narrowed distally and nearly triangular, while is females it is broader and nearly rectangular (Ref. 94251).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

This species is observed to be found among branches of table-like corals, usually Acropora nasuta, also A. valida, A. millepora (the coarse branched form) and sometimes A. tenuis (Ref. 94251).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Bi-directional sex change has been confirmed for this species (Ref. 103751).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Shibukawa, K., Suzuki, T. and M. Aizawa, 2013. Gobiodon aoyagii, a new coral goby (Actinopterygii, Gobiidae, Gobiinae) from the West Pacific, with redescription of a similarly colored Congener Gobiodon erythrospilus Bleeker, 1875. Bull. Nat. Mus. Nat. Sci. 39(3):143-165. (Ref. 94251)

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.6 - 29.3, mean 28.5 °C (based on 1991 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00906 - 0.04395), b=3.01 (2.83 - 3.19), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 187 [92, 358] mg/100g ; Iron = 0.935 [0.507, 1.833] mg/100g ; Protein = 18.3 [16.3, 20.1] % ; Omega3 = 0.164 [0.074, 0.307] g/100g ; Selenium = 19.8 [9.1, 44.3] μg/100g ; VitaminA = 104 [28, 394] μg/100g ; Zinc = 1.83 [1.07, 3.11] mg/100g (wet weight);