Chimaera willwatchi, Seafarer’s ghost shark

You can sponsor this page

Chimaera willwatchi Clerkin, Ebert & Kemper, 2017

Seafarer’s ghost shark
Upload your photos and videos
Google image
Image of Chimaera willwatchi (Seafarer’s ghost shark)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Chimaeridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ cá toàn đầu (Chimaera) (chimaeras) > Chimaeriformes (Chimaeras) > Chimaeridae (Shortnose chimaeras or ratfishes)
Etymology: Chimaera: Latin, chimaera = marine monster, 1634 (Ref. 45335);  willwatchi: Named for the hard-working fishers onboard the Sealord fishing vessel 'Will Watch' and on which the type specimens were collected.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 89 - 1365 m (Ref. 116312).   Tropical; 34°S - 40°S, 41°E - 59°E (Ref. 116312)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwestern Indian Ocean: Southwest Indian Ocean Ridge, northern portion of the Madagascar Ridge, and Walters Shoal.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 83.4 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 116312); 97.1 cm TL (female)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

This species is collected by midwater and bottom trawls. Maximum length for females is 64.5 cm BDL, 97.1+ cm TL, and for males 51.9 cm BDL, 83.4+ cm TL. The smallest free swimming individual is 11.8 cm BDL, 25.8 cm TL. Females are mature at 51.9 cm BDL, 76.7 cm TL, while males mature at 36.9 cm BDL, 63.8 cm TL (Ref. 116312).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Clerkin, P.J., Ebert, D.A. & Kemper, J.M., 2017. New species of Chimaera (Chondrichthyes: Holocephali: Chimaeriformes: Chimaeridae) from the Southwestern Indian Ocean. Zootaxa 4312(1):1-37. (Ref. 116312)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 02 September 2019

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00309 (0.00126 - 0.00759), b=3.10 (2.89 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (52 of 100) .