Bryaninops tigris, Black coral goby : aquarium

Bryaninops tigris Larson, 1985

Black coral goby
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Bryaninops tigris   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Bryaninops tigris (Black coral goby)
Bryaninops tigris
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gobiiformes (Gobies) > Gobiidae (Gobies) > Gobiinae
  More on author: Larson.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 15 - 53 m (Ref. 11441).   Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-Pacific: Known from the Society Islands, Hawaiian Islands, Palau (Myers, 1999), Solomon Islands, Great Barrier Reef, Ryukyu Islands (Senou et al., 2004), Gulf of Thailand, Indonesia (Randall, 2005), Chagos Archipelago, Maldive Islands (Kuiter, 1998), and Oman (Randall, 1995). Reported as a first record for the Red Sea from an underwater photograph taken by Sven Kahlbrock off Hurghada, Egypt (Ref. 89154). Maldives (Ref. 30829) and Chagos Archipelago to the Hawaiian Islands.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.5 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 59154)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 6 - 7; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 7; เงี่ยงครีบก้น 1; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 9. Dorsal-fin rays VI + I,7 or I,8 (usually I,8); anal-fin rays usually I,8 or I,9; pectoral-fin rays 12–14 (usually 13); anteriormost scales on body usually reaching to above or a little anterior to pectoral-fin base, the longitudinal scale series 32–59 (mean scale count 47); body elongate, the depth at origin of anal fin 11.6–14.5 % SL; head width about equal to head depth; snout length about equal to orbit diameter; gill opening small, reaching ventrally to below or just anterior to lower edge of pectoral-fin base; mouth slightly inferior; a recurved canine tooth (or pair of teeth) at side of lower jaw; lower edge of preopercle slightly scalloped; caudal fin truncate with rounded corners; pelvic fins short, round, and cup-like, the pelvic spines and frenum thickened; dorsal two-fifths of body transparent, crossed by six or seven narrow bars that may be yellow, dusky orange, or red, with a small spot of the same color dorsally between each bar; a white line above vertebral column; lower three-fifths of body dusky to blackish orange. Largest specimen, 24.5 mm (Ref. 89154).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabit deep slopes, subject to strong currents, with isolated outcrops of black corals (Ref. 48637). Benthic (Ref. 58302). Found in small groups. Eggs are laid on a branch section after removing the polyps and guarded by the male (Ref. 48637). Associated with antipatharian corals at depths below 15 m (Ref. 2334). Dart out to feed on small animals of the plankton (Ref. 11441).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii. 506 p. (Ref. 2334)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 13 March 2015

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.7 - 28.9, mean 27.7 °C (based on 430 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00575 (0.00261 - 0.01268), b=3.09 (2.91 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.45 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .