Hyporhamphus limbatus, Congaturi halfbeak : fisheries

Hyporhamphus limbatus (Valenciennes 1847)

Congaturi halfbeak
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Hyporhamphus limbatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Hyporhamphus limbatus (Congaturi halfbeak)
Hyporhamphus limbatus
Picture by Ratmuangkhwang, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Beloniformes (Needle fishes) > Hemiramphidae (Halfbeaks)
Etymology: Hyporhamphus: Greek, hypo = under + Greek, rhamphos = beak, bill (Ref. 45335).  More on author: Valenciennes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243); Mức độ sâu 0 - ? m.   Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Persian Gulf to China along the mainland coast of Asia. Replaced in the East Indies, Borneo, and the Philippines by Hyporhamphus neglectus and around northern Australia and southern New Guinea by Hyporhamphus neglectissimus.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 9 - ? cm
Max length : 35.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 85009); common length : 13.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 9843)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 13-16; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 13 - 16. Greatly prolonged, beak-like lower jaw, equal to, or longer than head length; upper jaw short, triangular and scaly, its width 0.6-0.8 times in its length. Preorbital distance 1.3-2.1 times in diameter of orbit and 0.75-1.2 times in length of upper jaw. Total number of gill rakers on first gill arch 23-37. Anal fin rays 13-16; caudal fin emarginate, not strongly forked.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Coastal species. Found at surface levels of tidal freshwaters and brackish estuaries (Ref. 12693). Encountered in the Mekong as far upstream as Stung Treng and also found in the Great Lake, Cambodia (Ref. 12693). Feed mainly on insects (Ref. 12693, 33813). Marketed fresh and dried salted.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Collette, Bruce B. | Người cộng tác

Collette, B.B. and J. Su, 1986. The halfbeaks (Pisces, Beloniformes, Hemiramphidae) of the Far East. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 138(1):250-301. (Ref. 10943)

IUCN Red List Status (Ref. 123251)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 17 March 2011

CITES (Ref. 123416)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO(Publication : search) | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Aquatic Commons | BHL | Cloffa | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes (gen., sp.) | DiscoverLife | ECOTOX | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank(genome, nucleotide) | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia(Go, tìm) | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 24.8 - 29.2, mean 28.3 °C (based on 1334 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00234 (0.00135 - 0.00407), b=3.06 (2.91 - 3.21), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.1 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (22 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Unknown.