Lamna nasus, Porbeagle : fisheries, gamefish

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

Porbeagle
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Lamna nasus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image

Classification / Names ຊື່ສາມັນ | ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ | Catalog of Fishes(ຕະກຸນ, ຊະນິດ) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

ກຸ່ມປາກະດູກອ່ອນ (ເຊັ່ນ: ປາສະຫລາມ, ປາຜາໄລ) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Lamnidae (Mackerel sharks or white shark)
Etymology: Lamna: From the Greek lamia, a large and voracious shark, originally from Lamia in Greek mythology, daughter of King Belos, who revenged the murder of her children by killing the children of others, and who behaved so cruelly that her face turned into a nightmarish mask. (See ETYFish);  nasus: Latin for nose, referring to moderately long conical snout. (See ETYFish).
More on author: Bonnaterre.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range ນິເວດວິທະຍາ

; ສັດທະເລ; ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໃນສະເພາະມາະຫາສະມຸດ (Ref. 51243); ລະດັບຄວາມເລິກ 0 - 1360 m (Ref. 114967), usually 0 - 300 m (Ref. 119696). Boreal; -1°C - 23°C (Ref. 98315); 76°N - 59°S, 180°W - 180°E (Ref. 247)

ການແຜ່ກະຈາຍ ປະເທດ | ເຂດ FAO | ລະບົບນິເວດ | ການປະກົດຕົວ | Point map | ການແນະນຳ | Faunafri

Circumglobal, amphitemperature with centers of distribution in the North Atlantic and temperate water of the southern hemisphere; not in equatorial seas. Appendix III (Mediterranean) of the Bern Convention (2002). Appendix II of the Bonn Convention (2009).

Length at first maturity / ຂະໜາດ / ນ້ຳໜັກ / Age

Maturity: Lm 186.5, range 170 - 219 cm
Max length : 350 cm TL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. 4645); common length : 244 cm TL ຕົວຜູ້/ບໍ່ມີເພດ; (Ref. 5951); ນ້ຳໜັກສູງສຸດທີ່ເຄຍຈັດພີມມາ: 230.0 kg (Ref. 40637); ອາຍຸສູງສຸດທີ່ເຄຍລາຍງານມາ: 65 ປີ (Ref. 119696)

Short description ສະລີລະວິທະຍາ | ການວັດແທກຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງດິນ,ສັດ,ປາ…

ຄີ (ໜາມ)ແຂງຢູ່ຫຼັງປາ (ທັງໝົດ): 0; ຄີຫຼັງຂອງປາ (ຄີອ່ອນ) (ທັງໝົດ): 0; ຄີ(ໜາມ) ແຂງຢູ່ຄີກົ້ນປາ ກຸ່ມປາກະດູກແຂງ ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລໄປຫານ້ຳຈືດ ແລະນ້ຳຈືດຫາທະເລ ປາທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທະເລແລະໄປໄຂ່ຢູ່ນ້ຳຈືດ ຄີກົ້ນຂອງປາ ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫັຼງ ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ 0; ຄີກົ້ນຂອງປາ: 0. A stout, spindle-shaped shark with large black eyes, a sharp, conical snout, long gill slits, and small, smooth-edged, narrow teeth with side cusps (Ref. 5578, 88171). Strong keels on the caudal peduncle, short secondary keels on the caudal base, and a crescentic caudal fin; the insertion of the small second dorsal fin is above the insertion of the anal fin (Ref. 88171). Dark grey dorsally, white ventrally, without blotches (Ref. 6581, 43278); rear tip of 1st dorsal abruptly white (Ref. 5578).

ຊີວະສາດ     ຄຳແປສັບ (ຕ.ຢ. epibenthic)

Occurs inshore to offshore fishing banks and occasionally to open ocean areas. It is migratory, moves generally along the continental shelves (inshore to surface during simmer) and winters offshore in deeper water (Ref. 58085). Most abundant on continental offshore fishing banks but also found far from land in ocean basins and occasionally close inshore (Ref. 247). Extreme depth reported to 1,360 meters. Age attained in North Atlantic at least 26 years and in the Southern Hemisphere probably 65 years (Ref. 119696). Specimens tagged off southern England were recaptured in northern Norway (having travelled 2,370 km), Denmark and Spain (Ref. 88752, 88753). The northwest Atlantic stock migrates from Newfoundland, Canada in the winter to Massachusetts in the summer (Ref. 43278, 88754). Trans-Atlantic migrations have also been recorded. One of the most cold-tolerant sharks; in the northwest Atlantic mostly found from 5-10°C (Ref. 88755); with extremes of -1°C and 23°C (Ref. 119696). Known to temporarily tolerate salinities as low as 10 to follow its prey (Ref. 88740). Found singly and in schools and feeding aggregations (Ref. 247). Feeds on small and medium-sized pelagic schooling species, other sharks, squid (Ref. 5578) and demersal fishes (cod, white hake, red hake, haddock and cusk (Ref. 5951, 43278)). Ovoviviparous species (Ref. 43278, 50449). Females grow larger than males (Ref. 88756). Parasites include Phyllobothrium dagnallium (found in stomach, intestine and spiral valve) and Dinobothrium sp. (Ref. 5951). Regarded as potentially dangerous to people because of its size and activity but has never or very seldom been indicted in an attack on people or boats (Ref. 247). Considered by some as a sport fish (Ref. 84357). The flesh of the porbeagle is of good quality and texture and is said to taste like swordfish (Ref. 84357). Utilized fresh, dried or salted and frozen for human consumption; for oil and fishmeal; fins for shark-fin soup (Ref. 247). May be pan-fried and broiled (Ref. 9988). Catch records and studies in the northeast Atlantic show segregation by sex and size (Ref. 56108, 88756, 88757).

Life cycle and mating behavior ການຈະເລີນເຕັມໄວ | ການສືບພັນ | ການວາງໄຂ່ | ໄຂ່ | ຄວາມດົກຂອງໄຂ່ປາ | ຕົວອ່ອນ

Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Ovoviviparous (aplacental viviparity), with uterine cannibalism (embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed) (Ref. 43278, 50449). With 1-5 (usually 4) pups in a litter (Ref. 6871, 43278). Reproduction probably yearly (Ref. 45602). In the northeast Atlantic, breeding grounds are off the coast of Europe and the British Isles. Embryos found in mature females throughout the year except from July to September. Mating occurs in late summer, pups are born in the spring of the following year (Ref. 43278). Gestation may last 8-9 months. Size at birth 60-80 cm TL (Ref. 6871, 43278).

Main reference Upload your references | ເອກະສານອ້າງອີງ | ຜູ້ປະສານງານ : Compagno, Leonard J.V. | ຜູ້ຮ່ວມມື

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES


Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 4690)

Human uses

ການປະມົງ: ເປັນສີນຄ້າ; ຊະນິດປາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຫາເພື່ອເປັນເກມກິລາ: ແມ່ນ

ຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ

ຊື່ສາມັນ
ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ
ການເຜົາໃໝ້ພະລັງງານໂດຍປ່ຽນທາດອາຫານໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ກາຍເປັນຊີ້ນແລະໜັງ
ຜູ້ລ້າ
ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງສານຜິດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ
ການສືບພັນ
ການຈະເລີນເຕັມໄວ
ການວາງໄຂ່
ການສັງລວມການວາງໄຂ່
ຄວາມດົກຂອງໄຂ່ປາ
ໄຂ່
Egg development
Age/Size
ການເຕີບໃຫຍ່
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ການວັດແທກຮູບຮ່າງລັກສະນະພາຍນອກຂອງດິນ,ສັດ,ປາ…
ສະລີລະວິທະຍາ
ຕົວອ່ອນ
ການປ່ຽນແປງຂອງຕົວອ່ອນ
ການທົດແທນທີ່
ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
BRUVS
ເອກະສານອ້າງອີງ
ການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ຂໍ້ມູນການລ້ຽງສັດນ້ຳ
ສາຍພັນ
ກຳມະພັນ
ຄວາມຖີ່ຂອງກຸ່ມຖ່າຍທອດພັນ
ການຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ຫາລູກ
ພະຍາດ
ການປຸງແຕ່ງ
Nutrients
Mass conversion
ຜູ້ຮ່ວມມື
ຮູບ
Stamps, Coins Misc.
ສຽງ
ຫອຍມີພິດຊະນິດນຶ່ງທີ່ອາໄສໃນທະເລ
ຄວາມໄວ
ປະເພດການລອຍ
ເນື້ອທີ່ເຫືອກ
Otoliths
ສະໝອງ
ວິໄສທັດ

ເຄື່ອງມື

Special reports

Download XML

ແຫຼ່ງອີນເຕີເນັດ

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 3.1 - 16.3, mean 7.8 °C (based on 1486 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7813   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01047 (0.00604 - 0.01816), b=3.03 (2.87 - 3.19), in cm total length, based on LWR estimates for species & Subfamily-BS (Ref. 93245).
ຊັ້ນເຂດຮ້ອນ (Ref. 69278):  4.6   ±0.0 se; based on diet studies.
Generation time: 9.5 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ຄວາມຢືດຢຸ່ນ (Ref. 120179):  ຕຳ່ຫຼາຍ, ປະຊາກອນຕຳ່ສຸດທີ່ໃຊ້ເວລາສອງເທົ່າຫຼາຍກວ່າ 14 ປີ (K=0.12; tm=5; tmax=30; Fec=1-5).
Prior r = 0.05, 95% CL = 0.03 - 0.08, Based on 2 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (74 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  High vulnerability (62 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 4.03 [0.57, 13.07] mg/100g ; Iron = 0.283 [0.072, 0.726] mg/100g ; Protein = 19.1 [16.9, 21.4] % ; Omega3 = 0.381 [0.167, 0.849] g/100g ; Selenium = 15.8 [4.5, 44.9] μg/100g ; VitaminA = 10.3 [2.7, 43.0] μg/100g ; Zinc = 0.211 [0.103, 0.411] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.