Lamna nasus, Porbeagle : fisheries, gamefish
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

Porbeagle
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Lamna nasus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Lamnidae (Mackerel sharks or white shark)
Etymology: Lamna: From the Greek lamia, a large and voracious shark, originally from Lamia in Greek mythology, daughter of King Belos, who revenged the murder of her children by killing the children of others, and who behaved so cruelly that her face turned into a nightmarish mask. (See ETYFish);  nasus: Latin for nose, referring to moderately long conical snout. (See ETYFish).
More on author: Bonnaterre.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 1360 m (Ref. 114967), usually 0 - 300 m (Ref. 119696). Boreal; -1°C - 23°C (Ref. 98315); 76°N - 59°S, 180°W - 180°E (Ref. 247)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumglobal, amphitemperature with centers of distribution in the North Atlantic and temperate water of the southern hemisphere; not in equatorial seas. Appendix III (Mediterranean) of the Bern Convention (2002). Appendix II of the Bonn Convention (2009).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 186.5, range 170 - 219 cm
Max length : 350 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 4645); common length : 244 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5951); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 230.0 kg (Ref. 40637); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 65 ปี (Ref. 119696)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A stout, spindle-shaped shark with large black eyes, a sharp, conical snout, long gill slits, and small, smooth-edged, narrow teeth with side cusps (Ref. 5578, 88171). Strong keels on the caudal peduncle, short secondary keels on the caudal base, and a crescentic caudal fin; the insertion of the small second dorsal fin is above the insertion of the anal fin (Ref. 88171). Dark grey dorsally, white ventrally, without blotches (Ref. 6581, 43278); rear tip of 1st dorsal abruptly white (Ref. 5578).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs inshore to offshore fishing banks and occasionally to open ocean areas. It is migratory, moves generally along the continental shelves (inshore to surface during simmer) and winters offshore in deeper water (Ref. 58085). Most abundant on continental offshore fishing banks but also found far from land in ocean basins and occasionally close inshore (Ref. 247). Extreme depth reported to 1,360 meters. Age attained in North Atlantic at least 26 years and in the Southern Hemisphere probably 65 years (Ref. 119696). Specimens tagged off southern England were recaptured in northern Norway (having travelled 2,370 km), Denmark and Spain (Ref. 88752, 88753). The northwest Atlantic stock migrates from Newfoundland, Canada in the winter to Massachusetts in the summer (Ref. 43278, 88754). Trans-Atlantic migrations have also been recorded. One of the most cold-tolerant sharks; in the northwest Atlantic mostly found from 5-10°C (Ref. 88755); with extremes of -1°C and 23°C (Ref. 119696). Known to temporarily tolerate salinities as low as 10 to follow its prey (Ref. 88740). Found singly and in schools and feeding aggregations (Ref. 247). Feeds on small and medium-sized pelagic schooling species, other sharks, squid (Ref. 5578) and demersal fishes (cod, white hake, red hake, haddock and cusk (Ref. 5951, 43278)). Ovoviviparous species (Ref. 43278, 50449). Females grow larger than males (Ref. 88756). Parasites include Phyllobothrium dagnallium (found in stomach, intestine and spiral valve) and Dinobothrium sp. (Ref. 5951). Regarded as potentially dangerous to people because of its size and activity but has never or very seldom been indicted in an attack on people or boats (Ref. 247). Considered by some as a sport fish (Ref. 84357). The flesh of the porbeagle is of good quality and texture and is said to taste like swordfish (Ref. 84357). Utilized fresh, dried or salted and frozen for human consumption; for oil and fishmeal; fins for shark-fin soup (Ref. 247). May be pan-fried and broiled (Ref. 9988). Catch records and studies in the northeast Atlantic show segregation by sex and size (Ref. 56108, 88756, 88757).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Ovoviviparous (aplacental viviparity), with uterine cannibalism (embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed) (Ref. 43278, 50449). With 1-5 (usually 4) pups in a litter (Ref. 6871, 43278). Reproduction probably yearly (Ref. 45602). In the northeast Atlantic, breeding grounds are off the coast of Europe and the British Isles. Embryos found in mature females throughout the year except from July to September. Mating occurs in late summer, pups are born in the spring of the following year (Ref. 43278). Gestation may last 8-9 months. Size at birth 60-80 cm TL (Ref. 6871, 43278).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

CITES


Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 4690)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - การประมง: landings, species profile; Publication: search | FIRMS - Stock assessments | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 3.1 - 16.3, mean 7.8 °C (based on 1486 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7813   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01047 (0.00604 - 0.01816), b=3.03 (2.87 - 3.19), in cm total length, based on LWR estimates for species & Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.6   ±0.0 se; based on diet studies.
Generation time: 9.5 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (K=0.12; tm=5; tmax=30; Fec=1-5).
Prior r = 0.05, 95% CL = 0.03 - 0.08, Based on 2 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (74 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  High vulnerability (62 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 4.03 [0.57, 13.07] mg/100g ; Iron = 0.283 [0.072, 0.726] mg/100g ; Protein = 19.1 [16.9, 21.4] % ; Omega3 = 0.381 [0.167, 0.849] g/100g ; Selenium = 15.8 [4.5, 44.9] μg/100g ; VitaminA = 10.3 [2.7, 43.0] μg/100g ; Zinc = 0.211 [0.103, 0.411] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.