Cetorhinus maximus, Basking shark : fisheries

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Basking shark
مشاهدات خود را اضافه کنيد در Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Cetorhinus maximus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
را بارگذاری کني تصاوير و فيلم ها
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | تصوير گوگل
Image of Cetorhinus maximus (Basking shark)
Cetorhinus maximus
Picture by Murch, A.

رده بندی / Names اسامي عام | مترادف | Catalog of Fishes(جنس, گونه ها) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

(كوسه ها و سپرماهيان) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Cetorhinidae (Basking sharks)
Etymology: Cetorhinus: Greek, ketos = a marine monster, whale + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335);  maximus: After Selache Cuvier, 1816, a synonym for Cetorhinus Blainville, 1816.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range بوم شناسي

; دريايي; اقیانوس رو (Ref. 51243); تغييرات عمق - 2000 m (Ref. 26346), usually - m (Ref. 55197).   Temperate; 6°C - 24°C (Ref. 88171); 75°N - 58°S, 111°E - 42°E (Ref. 84930)

پراكنش كشورها | مناطق سازمان خوار و بار جهاني (FAO) | Ecosystems | ظهور | Point map | معرفي | Faunafri

Cosmopolitan, frequent in cold to warm temperate waters; rare in equatorial waters (Ref. 48844). Highly migratory species, Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea (Ref. 26139). At risk of extinction by overfishing because of low to very low productivity (Ref. 36717). Appendix II (Mediterranean) of the Bern Convention (2002). Appendix I and II of the Bonn Convention (2009). International trade restricted (CITES Appendix II, since 28.5.2003).

Length at first maturity / Size / Weight / سن

Maturity: Lm ?, range 500 - 1000 cm
Max length : 1,520 cm TL جنس نر / بدون خواص جنسي; (Ref. 247); 980.0 cm TL (female); common length : 700 cm TL جنس نر / بدون خواص جنسي; (Ref. 6077); بيشينه وزن گزارش شده: 4.0 t (Ref. 4645)

توصيف مختصر ريخت شناسي | ريخت ستجي بوسيله انداره گيري

خارهاي باله پشتي (کل): 0; شعاع نرم باله پشتي (کل): 0; خارهاي باله مخرجي 0; شعاع نرم باله مخرجي: 0. Distinguished from all other sharks by the enormous gill slits practically encircling the head; dermal denticle gill rakers; pointed snout; huge, sub terminal mouth with minute hooked teeth; caudal peduncle with strong lateral keels, and lunate caudal fin. Body covered with placoid scales. Blackish to grey-brown, grey, or blue-grey, often with irregular white blotches under the head and abdomen (Ref. 43278). Also Ref. 309, 5983.

زيست شناسي     واژه نامه (بعنوان مثال epibenthic)

The second largest shark, reportedly reaching 1,220-1,520 cm TL (Ref. 247). Thought to live up to 50 years (Ref. 9030, 89083). Semi-oceanic or oceanic species, highly migratory (Ref. 43278). Found on continental and insular shelves, offshore and often close to land, just off the surf zone; enters enclosed bays (Ref. 247). Coastal-pelagic at 1 meter to unknown depths, probably epipelagic (Ref. 58302). Occurs singly, in pairs or groups of 3 or more, or in huge schools (group of up to 100 individuals has been reported) (Ref. 6871, 43278). Prefers water temperature between 8-16 °C (Ref. 88171). Makes extensive horizontal and vertical movements along the continental shelf and shelf edge to utilize productive feeding areas (Ref. 50200). During the summer months, it is found near the surface of boreal to warm-temperate areas (Ref. 43278) feeding on zooplankton by filtering (Ref. 88781). Found in deeper waters during winter (Ref. 6871, 50200, 58302). Undertakes long transoceanic migrations (e.g. from the British Isles to Newfoundland, Canada (Ref. 88824)) and moves between the northern and southern hemisphere in tropical mesopelagic water (Ref. 88825). These migrations have been found to cover distances of over 9,000 km. May form segregations by size or sex (Ref. 88171). Ovoviviparous (Ref. 50449). Regarded as ordinarily harmless and inoffensive but potentially dangerous if attacked (particularly when harpooned) (Ref. 247). In Bay of Fundy, Canada parasitic lampreys have been found attached to the back of basking sharks and sucking their blood (Ref. 83375). Utilized fresh, frozen and dried, or salted (Ref. 9987). Also valued for its liver for oil, fins for soup, hide for leather and carcass for fishmeal (Ref. 247). May be a potential source of anti-carcinoma drugs (Ref. 6034, 6035). Used in Chinese medicine (Ref. 12166). Threatened due to bycatch fisheries (Ref. 83294).

Life cycle and mating behavior بلوغ | تولید مثل | تخم ریزی | تخم ها | Fecundity | توزاد ( لارو)

Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Courtship behaviour patterns associated with elasmobranch reproduction were documented from an aerial observation which include 'parallel swimming', 'pectoral biting', 'nudging', and 'male on top of female'. Other mating behaviours particular to this species from the same aerial observation include nose-to-tail following; flank approach; close approach involving rostral contact or proximity with the gill, pectoral fin, vent, and dorsum; and echelon swimming (Ref. 37026). Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed (Ref. 50449). Estimated gestation period 12-36 months (Ref. 247, 1765, 9030, 88829); TL at birth estimated between 150-200 cm; mating thought to take place during early summer; a female giving birth to young captured in August in Norwegian waters (Ref. 5983). Over a study period of 5 years, courtship-like behaviour was observed off southwest England between May and July, always in surface waters along thermal fronts; because actual mating was not observed, this may occur in deeper water (Ref. 88831). A one-year resting period between pregnancies is thought to occur, resulting in a 2-4 year interval between litters (Ref. 9030, 1765, 88829). Only one pregnant female has been observed giving birth to a litter of 6 pups (Ref. 88830).

مآخذ اصلی Upload your references | مراجع | هماهنگ كننده : Compagno, Leonard J.V. | همكاران

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

وضعيت در فهرست قرمز IUCN (Ref. 124695)

  در معرض خطر (EN) (A2bd); Date assessed: 07 November 2018

CITES


خطر برای انسان ها

  Traumatogenic (Ref. 247)

استفاده انسانی

ماهي گيري – شيلات: تجاري
FAO - ماهي گيري – شيلات: landings, نمايه گونه; Publication: search | FIRMS - Stock assessments | FishSource | Sea Around Us

اطلاعات بيشتر

اسامي عام
مترادف
سوخت و ساز
شکارچیان
سم شناسي بوم زيستي
تولید مثل
بلوغ
تخم ریزی
Spawning aggregation
Fecundity
تخم ها
نمو تخم
مراجع
آبزي پروري
نمايه آبزي پروري
نژادها
ژنتيك
تواتر آلل ها
وارث
بيماري ها
فرآوری
Nutrients
Mass conversion
همكاران
عکس ها
Stamps, Coins Misc.
صداها
سيگواترا
سرعت
نوع شناگری
منطقه آبششي
Otoliths
مغزها
بینایی

ابزارها

گزارش های ويژه

بارگيری XML

منابع اينترنتي

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | فيش واچر را ببينيد | CISTI | Catalog of Fishes: جنس, گونه ها | DiscoverLife | DORIS | ECOTOX | FAO - ماهي گيري – شيلات: landings, نمايه گونه; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: ژنوم, نوکلئوتيد | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | پايگاه هاي داده ها | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Tree of Life | Wikipedia: برو, جستجو | World Records Freshwater Fishing | Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 5.4 - 22.7, mean 11.4 °C (based on 10877 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Trophic level (Ref. 69278):  3.2   ±0.3 se; based on diet studies.
Generation time: 17.7 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
جهندگی (Ref. 120179):  خیلی آهسته, كمينه زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت بيش از 14 سال (Fec=1-2; Musick et al. 2000 (Ref. 36717)).
Prior r = 0.07, 95% CL = 0.03 - 0.26, Based on 2 stock assessments.
آسيب پذيری (Ref. 59153):  Very high vulnerability (86 of 100) .
طبقه قيمت (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 2.76 [0.33, 10.60] mg/100g ; Iron = 0.222 [0.054, 0.638] mg/100g ; Protein = 19.2 [16.5, 21.7] % ; Omega3 = 0.3 [0.1, 0.8] g/100g ; Selenium = 26.2 [7.8, 96.5] μg/100g ; VitaminA = 1.78 [0.47, 7.81] μg/100g ; Zinc = 0.228 [0.106, 0.518] mg/100g (wet weight);