Sphyrna zygaena, Smooth hammerhead : fisheries, gamefish

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)

Smooth hammerhead
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sphyrna zygaena   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Sounds | Stamps, Coins Misc. | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Sphyrnidae (Hammerhead, bonnethead, or scoophead sharks)
Etymology: Sphyrna: Probable misspelling of sphyra (Gr.), hammer, referring to their hammer-shaped heads. (See ETYFish);  zygaena: zygaina, ancient Greek name for hammerhead sharks, derived from zygon, yoke, alluding to yoke-like shape of cephalofoil. (See ETYFish).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 13562); ระดับความลึก 0 - 200 m (Ref. 5578), usually 0 - 20 m (Ref. 55303). Subtropical; 59°N - 55°S, 180°W - 180°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Widespread in temperate and tropical seas (Ref. 13562). Western Atlantic: Canada to the Virgin Islands; Brazil to Argentina. Eastern Atlantic: British Isles to Côte d'Ivoire, including the Mediterranean. Indo-Pacific: South Africa to Sri Lanka; southern Siberia to Viet Nam (Ref. 13562); southern Australia, New Zealand, and Hawaii (Ref. 13562). Eastern Pacific: northern California, USA to Chile.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 265.0, range 265 - ? cm
Max length : 500 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 35388); common length : 335 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 13562); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 400.0 kg (Ref. 9987); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 21 ปี (Ref. 116211)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A large hammerhead without a notch at the center of the curved headhead (Ref. 58085); but with prominent lateral indentations; prenarial grooves well-developed; snout short, 1/5 to less than a third of head width; mouth broadly arched (Ref. 114967); the first dorsal fin is moderately high, te second dorsal and pelvic fins are low. Colour olive-grey or dark grey above, white belowm, and the undersides of the pectoral fin tips dusky (Ref. 58085),

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occurs inshore and well offshore (Ref. 5578), over continental and insular shelves (Ref. 244). Coastal, pelagic, and semi-oceanic, but often bottom associated at 1-139 m (Ref. 58302). Migrates northward in summer; young often in large aggregations of hundreds of individuals (Ref. 13562). Prefers to feed on small sharks, skates and stingrays, but also preys on bony fishes, shrimps, crabs, barnacles and cephalopods (Ref. 244). Viviparous (Ref. 50449). Regarded as being dangerous to people, though only few can be tentatively attributed to this species due to its occurrence in temperate waters (Ref. 244). Reported to cause poisoning (Ref. 4690). Caught occasionally by shark and tuna longline fisheries (Ref.58048). Meat utilized fresh, dried-salted, and possibly smoked for human consumption; liver oil for vitamins, fins for soup, hide for leather, and carcasses for fishmeal (Ref. 244). Used in Chinese medicine (Ref. 12166). Become sexually mature when 250 to 300 cm long. The female gives birth to 30 - 40 young (Ref. 35388).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Viviparous, placental (Ref. 50449), with 20 to 50 young per litter (Ref. 6871)after a gestation period of 10-11 months (Ref.58048). Size at birth between 50-60 cm TL (Ref. 13562).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

CITES


CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 244)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - การประมง: landings; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 11.8 - 28.9, mean 26.5 °C (based on 3124 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5029   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00417 (0.00255 - 0.00682), b=3.03 (2.89 - 3.17), in cm total length, based on LWR estimates for species & Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.9   ±0.5 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (tmax=21; tm=8.8; Fec=20-40).
Prior r = 0.28, 95% CL = 0.16 - 0.49, Based on 1 stock assessment.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (85 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Moderate vulnerability (37 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 15.3 [2.4, 65.9] mg/100g ; Iron = 1.03 [0.29, 3.16] mg/100g ; Protein = 19 [17, 21] % ; Omega3 = 0.448 [0.156, 1.205] g/100g ; Selenium = 28.1 [5.4, 88.2] μg/100g ; VitaminA = 11.8 [3.3, 47.5] μg/100g ; Zinc = 0.459 [0.205, 1.078] mg/100g (wet weight);