Melamphaes falsidicus

You can sponsor this page

Melamphaes falsidicus Kotlyar, 2011

Upload your photos and videos
Google image
Image of Melamphaes falsidicus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Melamphaidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Beryciformes (Sawbellies) > Melamphaidae (Bigscale fishes or ridgeheads)
Etymology: Melamphaes: Greek, melan, -anos = black + Greek, amphi = both side (Ref. 45335);  falsidicus: when it was identified as M. microps (Ref. 87970).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu. Deep-water; 58°N - 34°N, 34°W - 57°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northern Atlantic (temperate and northern part of the subtropical zone): northeastern slope of Grand Bank and Reykjanes Ridge, Humpback Bank (Ref. 87970).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 8.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 87970)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 3; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 15-16; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 7 - 8; Động vật có xương sống: 29. The species is characterized by the following: rakers on the first gill arch 21-23; abdominal vertebrae 11, total vertebrae 29, haemal arch of the first caudal vertebra with 2 ventrolateral oriented spurs; D III 15-16; P 14-155; seven soft rays in the ventral fin; ventral fin starts under the vertical line of the posterior margin of the pectoral fin basement or from this vertical line); anal fin starts under the last ray of the dorsal fin (Ref. 87970).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Specimens of this species were sampled by open-mouth nets at 2500-0 m depth range and by bottom trawls at 700-790 m (Ref. 87970).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kotlyar, A.N., 2011. Revision of genus Melamphaes (Melamphaidae). II. Multi-raker species: M. polylepis, M. falsidicus sp. nova, M. pachystomus sp. nova, M. macrocephalus, M. leprus. J. Ichthyol. 51(8):658-661. (Ref. 87970)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 09 October 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00400 - 0.02500), b=3.04 (2.82 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.6   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .