Sundadanio rubellus

Sundadanio rubellus Conway, Kottelat & Tan, 2011

Upload your photos and videos
Google image
Image of Sundadanio rubellus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Sundadanionidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Sundadanionidae (Tiny danios)
Etymology: Sundadanio: Sunda: Asiatic island; Danio: from ‘dhani’, local Bengali/Bangla name for small minnows (Ref. 2031);  rubellus: From the Latin adjective 'rubellus', meaning reddish, in reference to the live coloration of the fins of males. An adjective..
More on authors: Conway, Kottelat & Tan.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: peat swamp forests of the Southern Kapuas River Delta in West Kalimantan, Indonesia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 1.9 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 88800)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 9; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 34 - 36. Distinguished from all congeners, except Sundadanio echinus, by the presence of the secondary lateral stripe in both sexes (vs. secondary lateral stripe present only in males in S. retiarius and S. margarition or absent in S. axelrodi, S. atomus, S. gargulae and S. goblinus). Can be further diagnosed by the following combination of characters: large adult body size (largest specimen examined 19.4 mm SL); live males with blue-emerald green sheen across dorsal body surface, secondary lateral stripe intense red orange, running along ventral edge of blue-emerald green sheen from posterior to opercular opening to point opposite middle of anal fin, and an intense black-red marking across anterior portion of anal fin; preserved males with a well developed dark lateral stripe of roughly uniform depth along entire length, horizontal through ventral border of which, when brought forward, extending through dorsal half of eye; secondary lateral stripe well developed, consisting of small melanophores running parallel to dark lateral stripe along its ventral margin from posterior to opercular opening to point opposite middle of anal fin; presence of a weak reticulate pattern along dorsal body surface posterior to dorsal fin; absence of dark markings on dorsal and caudal fins; presence of enlarged scales next to window in body musculature; scales posterior to enlarged scales next to window in body musculature and anterior to anal-fin origin with a single small tubercle at centre; complete covering of scales on caudal peduncle (Ref. 88800).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits peat swamp forests (Ref. 88800).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Conway, K.W., M. Kottelat and H.H. Tan, 2011. Review of the Southeast Asian miniature cyprinid genus Sundadanio (Ostariophysi: Cyprinidae) with descriptions of seven new species from Indonesia and Malaysia. Ichthyol. Explor. Freshwat. 22(3):251-288. (Ref. 88800)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Near Threatened (NT) (B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)); Date assessed: 04 January 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.0   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).