Arapaima leptosoma

You can sponsor this page

Arapaima leptosoma Stewart, 2013

Upload your photos and videos
Google image
Image of Arapaima leptosoma
No image available for this species;
drawing shows typical species in Osteoglossidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Osteoglossiformes (Bony tongues) > Osteoglossidae (Arowanas) > Herorotidinae
Etymology: Arapaima: From tupí-guaraní, arapaima (Ref. 45335);  leptosoma: Derived from the Greek leptos, meaning slender, and soma, meaning body. This in reference to the relatively slender body form of this species..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Solimões River in Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 77.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 94273)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 40; Tia mềm vây hậu môn: 38; Động vật có xương sống: 83. Diagnosed from all congeners by having the following characters: extremely slender dorsal most lateralis sensory cavity on preopercle, strongly angled ventrolateral margin of head where third infraorbital meets anterior limb of preopercle such that ventral surface of head is almost flat, and enlarged thickened sheath on anterior third of dorsal-fin base that hides anterior dorsal-fin rays when adpressed. Differs also from all other Arapaima except A. agassizii by having extremely long fourth infraorbital. Distinguished from A. arapaima and all other examined non-type specimens by having notably slender body; from A. mapae and A. agassizii by having relatively deep caudal peduncle (6.0% SL, vs. ,4.0 in both of latter two taxa); from A. gigas by having dentary teeth in a single row (vs. dentary teeth in 2-2.5 irregular rows); and from A. agassizii by having 28 teeth on maxilla (vs. 43) and on single ramus of dentary (30-32, vs. 44) (Ref. 94273).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Stewart, D.J., 2013. A new species of Arapaima (Osteoglossomorpha: Osteoglossidae) from the Solimões River, Amazonas State, Brazil. Copeia 2013(3):470-476. (Ref. 94273)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5938   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (58 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .