Chrysiptera caesifrons, Greyback damsel

You can sponsor this page

Chrysiptera caesifrons Allen, Erdmann & Kurniasih, 2015

Greyback damsel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Chrysiptera caesifrons (Greyback damsel)
Chrysiptera caesifrons
Picture by Allen, G.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Ovalentaria/misc (Various families in series Ovalentaria) > Pomacentridae (Damselfishes) > Pomacentrinae
Etymology: Chrysiptera: Greek, chrysos = golden + Greek, pteron = fin, wing (Ref. 45335);  caesifrons: Name from Latin meaning 'bluish-grey forehead' ('caesius' for blue-grey and 'frons' for forehead or brow); referring to its distinguishing colour pattern; third declension compound adjective in the feminine nominative singular..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Mức độ sâu 1 - 8 m (Ref. 103843). Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Pacific: with confirmed occurrence in Indonesia (Halmahera and West Papua), NE Papua New Guinea (including New Britain, Admiralty Islands, Milne Bay Province), Solomon Is., Vanuatu, New Caledonia, and Australia (entire extent of the Great Barrier Reef).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 103843)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on rocky substrates, frequently close to shore and often in gullies just below the surge zone at depths of about 1-6 m. Generally solitary or in small, loose groups (Ref. 103843).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Allen, Gerald R. | Người cộng tác

Allen, G.R., M.V. Erdmann and E.M. Kurniasih, 2015. Chrysiptera caesifrons, a new species of damselfish (Pomacentridae) from the south-western Pacific Ocean. J. Ocean Sci. Found. 15:16-32. (Ref. 103843)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02344 (0.01144 - 0.04804), b=2.98 (2.80 - 3.16), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.8   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 420 [219, 928] mg/100g ; Iron = 1.96 [1.14, 3.48] mg/100g ; Protein = 17.8 [16.7, 18.9] % ; Omega3 = 0.309 [0.155, 0.608] g/100g ; Selenium = 24.4 [11.2, 58.5] μg/100g ; VitaminA = 28 [8, 97] μg/100g ; Zinc = 2.3 [1.5, 3.6] mg/100g (wet weight);