Marcusenius caudisquamatus : fisheries

Marcusenius caudisquamatus Maake, Gon & Swartz, 2014

Upload your photos and videos
Google image
Image of Marcusenius caudisquamatus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Mormyridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
Etymology: Marcusenius: Becasue of J. Marcusen, author of "Zur Phauna des Schwarzen Meeres", 1867; ichthyologist;  caudisquamatus: A combination of the Latin words cauda, for tail, and squama, for scale; this name refers to the high number of circumpeduncular scales in this species relative to the other members of the genus in South Africa (Ref. 95448).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical; 25°C - 26°C (Ref. 95448); 28°S - 29°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: known only from Nseleni and Mhlatuze rivers in South Africa (Ref. 95448).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 25.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 95448)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 20-22; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 27 - 28; Động vật có xương sống: 44. Diagnosis: Marcusenius caudisquamatus can be distinguished from its congeners by the following characters: middle body depth 23.8-25.9% of standard length; dorsal fin length 15.4-19.2% of standard length; anal fin length 23.0-24.9% of standard length; pre-dorsal length 61.7-66.7% of standard length; pre-anal length 60.7-62.8% of standard length; caudal peduncle depth 40.4-51.7% of its length; dorsal fin rays 20-22; anal fin rays 27-28; scales around caudal peduncle 19; lateral line scales 72-73; anterior gill rakers (4)+(5-6), total anterior gill rakers 9-10; posterior gill rakers (6)+(9), total posterior gill rakers 15; conical teeth on upper/lower jaws 5-5 (Ref. 95448).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Water current was moderate to fast in sections of the rivers where Marcusenius caudisquamatus was collected (Ref. 95448).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Maake, P.A., O. Gon and E.R. Swartz, 2014. Descriptions of three new species of Marcusenius Gill, 1862 (Teleostei: Mormyridae) from South Africa and Mozambique. Zootaxa 3780(3):455-480. (Ref. 95448)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Endangered (EN) (B1ab(iii)+2ab(iii)); Date assessed: 06 December 2016

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá:
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00562 (0.00246 - 0.01284), b=3.05 (2.86 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (21 of 100).