Catostomus utawana, Summer sucker

Catostomus utawana Mather, 1886

Summer sucker
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Catostomus utawana (Summer sucker)
Catostomus utawana
Male picture by Morse, R.S.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Catostomidae (Suckers) > Catostominae
Etymology: Catostomus: Greek, kata = down + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335);  utawana: The name is of Onondaga origin, Utawana (utowana, oo-ta-wan’-ne) and translates as ‘‘big waves’’ (species author noted the the word meant sunshins which is a misconception) (Ref. 83995).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน. Temperate

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North America: Known only from the Adirondack Mountains of New York State, USA in the Saint Lawrence and Hudson River drainages.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.0 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 83995); 11.0 cm SL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-12; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 7. Catostomus utawana is distinguished from C. commersonii by the following characters: eye diameter twice or less into snout length (vs. more than twice into snout length); caudal peduncle depth at terminus more than twice into anal-fin length (vs. less than twice into anal-fin length for a small individual); dorsolateral scales of with radii in the dorsal ventral, anterior, and posterior fields (vs. scales with radii in the anterior and posterior fields); individuals rarely exceed 200 mm SL (vs. non-stunted adults of much greater lengths for C. commersonii). In breeding condition, this species is distinguished from C. commersonii by the following characters: pearl organs on anal and caudal fins and on scales found near the anal fin and ventral areas of the caudal peduncle on females (vs. none); pearl organs on nearly every scale and on all fins for males (vs. pearl organs on anal fin, caudal fin, and scales between); males with gold stripe above a dark mid-lateral stripe on both sides, and a gold spot above each eye (vs. a longitudinal white stripe that turns vertically to cross the occipital region or the snout, and no spots dorsal to their eyes); females without stripes (vs. a yellow stripe that resembles the white stripe of male C. commersonii); breeding males and females no red coloration (vs. a scarlet stripe on both male and female) (Ref. 83995).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Inhabits hilltop lakes and streams, but is no longer known from its type localities. Individuals spawn once per reproductive season that extends from early June to late July or early August. Preferentially use ephemeral streams for spawning. Arrival at streams is episodic, correlating to precipitation events and appropriate flow. Stream temperature appears to be less important a cue for reproductive behavior than other Catostomus. Females always have pearl organs when in breeding condition; retain drab coloration when spawning. Males develop a gold longitudinal stripe, small gold-colored patch above each eye, and are extensively covered in pearl organs when in breeding condition. Both sexes start to reach sexual maturity at about 4 years. Eggs are about 3mm in diameter (Ref. 83995).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Morse, R.S. and R.A. Daniels, 2009. A redescription of Catostomus utawana (Cypriniformes: Catostomidae). Copeia 2009(2):214-220. (Ref. 83995)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 01 November 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00501 (0.00206 - 0.01219), b=3.10 (2.88 - 3.32), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.9   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).